Cum se calculează impozitele și contribuțiile pentru PFA

Cum se calculează impozitele și contribuțiile pentru PFA

Dacă te-ai întrebat vreodată cum să calculezi impozitele și contribuțiile în calitate de Persoană Fizică Autorizată (PFA), acest articol este pentru tine. Vei afla cum să calculezi impozitul în sistem real sau la normă de venit. De asemenea, vei afla ce contribuții trebuie să plătești ca PFA, inclusiv contribuția la pensie (CAS), la sănătate (CASS) sau concedii și indemnizații medicale (CAM). 

Moduri de impozitare a PFA-urilor

Impozitarea PFA-urilor poate fi realizată în două moduri principale: impozitarea în sistem real și impozitarea la normă de venit. Alegerea între aceste două sisteme depinde de natura activității desfășurate și de veniturile estimate ale PFA-ului.

1. Impozitare în sistem real:
Impozitarea în sistem real presupune calcularea impozitului pe baza venitului net, care reprezintă diferența dintre venitul brut impozabil și cheltuielile deductibile. Acest sistem este mai complex și necesită păstrarea unei evidențe contabile a veniturilor și cheltuielilor realizate de PFA.

2. Impozitare la normă de venit:
Impozitarea la normă de venit este un sistem mai simplu, în care impozitul se calculează pe baza unei norme de venit stabilită anual de autorități pentru fiecare județ în parte. PFA-ul nu are obligația de a ține o contabilitate detaliată, ci doar de a ține evidența veniturilor realizate. Acest sistem reprezintă un avantaj pentru cei care desfășoară activități cu venituri și cheltuieli reduse sau care nu doresc să investească timp și resurse într-o evidență contabilă complexă.

Dacă nu ești sigur ce sistem de impozitare să alegi sau cum să gestionezi toate aspectele fiscale ale unui PFA, o opțiune excelentă este să alegi înființarea online a unui PFA. Această abordare îți poate oferi numeroase avantaje, inclusiv acces la servicii profesionale care te pot ghida pe tot parcursul procesului. 

Calcul impozit în sistem real

Calculul impozitului în sistem real pentru PFA-uri este un proces complex, care implică mai multe etape importante. În primul rând, trebuie să înțelegi bazele de calcul. Acestea reprezintă venitul net anual realizat de PFA, care se obține prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor deductibile plătite în cursul anului fiscal și care au legătură directă cu activitatea desfășurată.

Un aspect esențial în calculul impozitului în sistem real îl reprezintă cheltuielile deductibile. Acestea includ cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri și pot cuprinde cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile, cheltuieli cu salariile, cheltuieli cu amortizarea, cheltuieli cu serviciile externe și altele asemenea. Pentru a fi considerate deductibile, aceste cheltuieli trebuie să fie justificate prin documente legale, cum ar fi facturi, chitanțe sau alte înscrisuri.

După determinarea venitului net, următorul pas în calculul impozitului în sistem real este aplicarea cotei de impozitare. În prezent, cota de impozitare pentru veniturile obținute de PFA-uri este de 10%. Aceasta se aplică venitului net anual obținut și reprezintă suma pe care PFA-ul trebuie să o plătească statului în calitate de impozit.

Pentru a putea realiza corect calculul impozitului în sistem real, este important să ții cont de toate regulile și prevederile fiscale în vigoare. Te poți consulta cu un contabil specializat sau poți accesa surse de informații oficiale, cum ar fi site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), pentru a se asigura că respecți în totalitate legislația fiscală.

Calcul impozit la normă de venit

Impozitarea la normă de venit reprezintă o formă simplificată de impozitare pentru PFA-uri, în care venitul se stabilește pe baza unor norme anuale de venit stabilite de către autorități pentru fiecare județ. Aceste norme reprezintă un venit estimat, diferit în funcție de tipul de activitate desfășurată.

În sistemul forfetar, impozitul se calculează aplicând o rată de 10% asupra normei de venit stabilite pentru activitatea respectivă. Este important de menționat că norma de venit nu este legată de venitul real obținut, ci este o valoare stabilită de Ministerul Finanțelor Publice.

De exemplu, în 2023, norma de venit pentru un PFA care desfășoară în Galați activitatea de comerț cu plante medicinale este de 32.000 de lei pe an. În acest caz, impozitul la normă de venit se calculează prin înmulțirea normei de venit cu rata de impozitare de 10%, ceea ce rezultă într-un impozit de 3.200 de lei pe an.

Ce contribuții plătește un PFA

Contribuțiile obligatorii pe care le plătește un PFA sunt determinate în funcție de veniturile pe care le obține, astfel: 

  • CAS-ul (contribuția pentru asigurări sociale) este obligatorie doar dacă veniturile depășesc 12 salarii minime. 
  • CASS-ul (contribuția pentru asigurări sociale de sănătate) este obligatorie doar dacă veniturile depășesc 6 salarii minime. 

Cu toate acestea, este important de menționat că un PFA poate alege să plătească contribuțiile chiar și în această situație, pentru a beneficia de asigurări sociale și de sănătate.

Pentru a beneficia de dreptul la concedii medicale și indemnizațiile aferente, un PFA trebuie să încheie un contract de asigurare cu o casă de asigurări de sănătate și să plătească o contribuție de 1% aplicată asupra venitului lunar înscris în contract. Această contribuție este denumită Contribuția pentru concedii și indemnizații medicale (CAM) și asigură PFA-ul în situația în care este nevoit să beneficieze de concediu medical sau indemnizații de maternitate.

Calcul contribuție la pensie (CAS)

Cele mai citite articole

Calculul contribuției la pensie (CAS) pentru PFA se realizează aplicând 25% la baza de calcul. Aceasta se stabilește în funcție de veniturile obținute.

  • 12 x salariu minim brut, dacă venitul realizat depășește 12 salarii minime brute
  • 24 x salariu minim brut, dacă venitul depășește 24 de salarii minime brute

Pentru a exemplifica modul de calcul al contribuției la pensie, luăm în considerare salariul minim brut pe țară, care este de 3.300 lei/lună, începând cu 1 octombrie 2023. Astfel, vom avea următoarele situații:

  • Pentru un venit anual cuprins între 12 și 24 de salarii minime brute, CAS va fi de 25% aplicat la baza de calcul (25% x 39.600 = 9.900)
  • Pentru un venit anual mai mare de 24 de salarii minime brute, CAS va fi de 25% aplicat la baza de calcul (25% x 79.200 = 19.800)

Este important de menționat că aceste valori se actualizează anual în funcție de salariul minim brut pe țară.

Calcul contribuție la sănătate (CASS)

Calculul contribuției la sănătate (CASS) pentru PFA se realizează în funcție de veniturile obținute. Procentul de 10% se aplică asupra bazei de calcul raportate la plafoanele de 6, 12 și 24 de salarii minime brute.

  • Pentru un venit anual cuprins între 6 și 12 salarii minime, CASS va fi de 10% x 19.800 = 1.980 lei).
  • Pentru un venit anual cuprins între 12 și 24 salarii minime, CASS va fi de 10% x 39.600 = 3.960 lei).
  • Pentru un venit anual mai mare de24 salarii minime, CASS va fi de 10% x 79.200 = 7.920 lei).

Este important să menționăm că aceste valori se pot modifica în funcție de modificările legislative și actualizările aduse salariului minim brut pe țară.

Calcul contribuție concedii și indemnizații medicale (CAM)

Calculul contribuției pentru concedii și indemnizații medicale (CAM) este un aspect important în stabilirea obligațiilor fiscale ale PFA-urilor. Venitul înscris în contract trebuie să se încadreze între valoarea unui salariu de bază minim brut și de 3 ori valoarea acestuia. La acest venit se aplică o cotă de 1% care trebuie plătită lunar.

De exemplu, dacă un PFA înregistrează un venit lunar de 4.000 lei, acesta se încadrează între valoarea minimă și triplul acesteia. Astfel, contribuția pentru concedii și indemnizații medicale se calculează aplicând o cotă de 1% asupra venitului înscris în contract, în acest caz, 1% din 4.000 lei, adică 40 de lei.

Înțelegerea acestor aspecte este esențială pentru orice persoană care operează ca PFA. Nu uita să ții cont de legislația fiscală în vigoare și de specificul activității desfășurate pentru a determina cu precizie obligațiile fiscale.

Cele mai citite articole

digitalarena