Cumulul de informații din cadrul companiei – cum se obține securitatea lor?

Cumulul de informații din cadrul companiei – cum se obține securitatea lor?

Pe măsură ce viitorul se digitalizează, securitatea informațiilor confidențiale și a datelor despre clienți sunt vitale pentru stabilitatea și succesul oricărei companii. Cu un volum ridicat de date și informații în sistemele informatice ale unei organizații, riscurile sunt uriașe. 

Informațiile, fie date financiare, proiecte de dezvoltare, strategii de business sau informații personale ale clienților, constituie unul dintre cele mai valoroase active ale unei companii. Prin urmare, protejarea acestora reprezintă o obligație morală și legală.

Imaginea și reputația unei companii pot fi iremediabil afectate de un incident de securitate, iar consecințele merg de la pierderi financiare masive până la litigii și pierderea încrederii din partea clienților și partenerilor. 

Este evident că securitatea informației nu poate fi rezolvată doar prin câteva ajustări ale sistemului informatic, ci este necesară integrarea de soluții avansate, formarea angajaților, și, nu în ultimul rând, crearea și menținerea unei culturi organizaționale care pune accent pe importanța securității datelor.

Identificarea și clasificarea informațiilor

Înainte de a implementa orice formă de protecție a datelor este esențială identificarea și clasificarea informațiilor ce urmează a fi protejate, ca etapă fundamentală în definirea unei strategii de securitate eficace, cât și eficientă din punct de vedere al costurilor.

De exemplu, informațiile pot fi clasificate astfel:

  • Publice: informații care pot fi împărtășite liber, fără repercusiuni (broșuri de marketing, comunicate de presă);
  • Interne: informații utile doar pentru membrii companiei și care nu reprezintă un risc major în caz de divulgare (proceduri interne, liste de contacte);
  • Confidențiale: date sensibile care ar putea cauza daune semnificative companiei dacă sunt expuse (informații financiare, date despre clienți);
  • Strict secrete: informații care, dacă ajung în mâini greșite, ar putea compromite securitatea companiei (formule secrete, coduri sursă, strategii de afaceri).

Rolul tehnologiei în clasificarea informațiilor

Cele mai citite articole

Tehnologia poate facilita procesul de identificare și clasificare a informațiilor. Sistemele de management al informațiilor (IMS) împart datele pe categorii, stabilesc accesul și implementează politicile de securitate bazate pe clasificare. 

O clasificare bine făcută a informațiilor va ghida strategia de securitate pe mai multe niveluri. În primul rând, ea va ajuta la alocarea resurselor de securitate în mod eficient, concentrându-se pe protejarea informațiilor cu cel mai înalt grad de sensibilitate. În al doilea rând, ea poate informa și îndruma politici de acces, stabilind cine poate avea acces la ce tip de informație și sub ce condiții.

Certificarea ISO 27001, un imperativ sau un avantaj competitiv în securitatea informațiilor?

Standardul ISO 27001 se concentrează pe managementul securității informațiilor (ISMS – Information Security Management System). Acesta oferă un cadru organizat pentru gestionarea și protejarea datelor sensibile, reducând astfel riscurile de securitate. Certificarea ISO 27001 validează faptul că o organizație a implementat un sistem robust și coerent de management al securității informațiilor.

Certificarea nu este obligatorie din punct de vedere legal, dar poate servi ca indicator al nivelului de seriozitate cu care o companie abordează securitatea informațiilor. În unele industrii sau tipuri de contracte, o certificare ISO 27001 poate fi un criteriu de eligibilitate. 

Unul dintre cele mai mari avantaje ale certificării ISO 27001 este diferențierea pe piață și demonstrarea unui angajament clar în domeniul securității informațiilor. Totuși, obținerea certificării implică un angajament financiar și de resurse umane considerabil. În funcție de complexitatea și dimensiunea organizației, acest proces poate dura de la câteva luni până la câțiva ani. 

Cele mai citite articole

digitalarena