Dezinfecția cu lămpi UV-C și siguranța alimentară

Dezinfecția cu lămpi UV-C și siguranța alimentară

Siguranța alimentară este o preocupare globală care vizează fiecare etapă din lanțul alimentar (procesare, producție, depozitare, distribuție și consum) în vederea diminuării riscului de îmbolnăvire a consumatorilor cu boli de origine alimentară. Măsurile luate pentru obținerea siguranței la nivelul produselor alimentare se referă la metode de prevenire a contaminării alimentelor și a intoxicațiilor alimentare provocate populației în urma consumului de alimente contaminate.

Din aceste motive, biosecuritatea produselor alimentare rămâne un aspect primordial, dar și o provocare pentru companiile care activează în această industrie. Una dintre căile prin care companiile pot îndeplini cerințele privind siguranța și securitatea produselor alimentare se referă la utilizarea unor lampi bactericide uv în încăperile destinate fiecărei etape din lanțul alimentar.

În vederea eliminării și prevenirii agenților patogeni, companiile din industria alimentară pot apela la dispozitivele de dezinfecție cu lumina UV-C produse de BIOCOMP. Cu o expertiză de peste 30 de ani, BIOCOMP este unul dintre cei mai importanți producători români de lămpi UV-C și principalul furnizor de servicii de biosecuritate integrată. Distrugerea de până la 99,99% dintre microorganismele dăunătoare este asigurată de următoarele tipuri de dispozitive: 

 • lămpi UV-C pentru dezinfecția suprafețelor (utilizate doar în absența oamenilor);
 • lămpi bactericide pentru dezinfecția aerului (pot fi utilizate în prezența umană);
 • dispozitive customizate în funcție de necesitățile companiei.

Produse biocide vs lămpi UV-C

Pentru un nivel ridicat de siguranță privind sănătatea oamenilor și mediul înconjurător, autoritățile europene au stabilit un regulament care vizează introducerea și utilizarea produselor biocide în vederea îndepărtării agenților patogeni.

Cele mai citite articole

Spre deosebire de lămpile UV-C, biocidele sunt produse care conțin numeroase substanțe active menite să elimine sau să prevină contaminarea cu agenți patogeni. Clasificate în 4 categorii, produsele biocide pot fi:

 • dezinfectanți;
 • conservanți;
 • soluții de eliminare a dăunătorilor;
 • alte produse biocide.

Dezavantajul principal al produselor biocide se referă la lipsa siguranței în utilizare, acestea putând:

 • provoca alergii sau boli respiratorii, dacă nu sunt manipulate corect;
 • afecta calitatea produselor alimentare.

În plus, rezistența microorganismelor dăunătoare este o altă provocare cu care biocidele obișnuite se confruntă, prezentând un nivel de eficiență mai scăzut în privința distrugerii lor.

În acest sens, lămpile UV-C rămân unica soluție sustenabilă pentru asigurarea biosecurității produselor alimentare. Fie că vorbim de cele pentru dezinfectarea suprafețelor, fie de cele pentru dezinfectarea aerului, lumina UV-C produsă de aceste dispozitive prezintă o eficiență de până la 99,99% de distrugere a agenților patogeni din aer sau de la nivelul produselor alimentare. Totodată, această tehnologie nu modifică trăsăturile chimice, fizice sau organoleptice ale alimentelor.

Necesitatea investițiilor într-un sistem de biosecuritate ecologică integrată

Din moment ce siguranța și sănătatea populației sunt aspecte cheie, crearea unui mediu optim pentru întregul lanț alimentar favorizează bunăstarea la nivelul întregii societăți. Astfel, un sistem de biosecuritate ecologică integrată are menirea de a:

 • îmbunătăți calitatea produselor și satisfacția consumatorilor;
 • profitul și vânzările companiei în cauză;
 • calitatea vieții.

Cele mai citite articole

digitalarena