Importanța asigurării serviciilor SSM – cum se face instructajul şi de ce este important planul de prevenire şi protecţie anti COVID?

Importanța asigurării serviciilor SSM – cum se face instructajul şi de ce este important planul de prevenire şi protecţie anti COVID?

Importanța asigurării serviciilor SSM – cum se face instructajul şi de ce este important planul de prevenire şi protecţie anti COVID?

Orice companie în care angajaţii sunt supuşi unor riscuri, indiferent cât de mici ar fi acestea are nevoie de servicii SSM asigurate de specialişti în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă sau Protecţia Muncii. Scopul serviciilor şi instruirii SSM este acela de a asigura angajaţilor cunoştinţele necesare pentru a-şi apăra sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi psihică şi de a-şi desfăşura munca în cele mai bune condiţii, fără incidente neplăcute.

Cadrul legislativ al asigurării serviciilor şi instruirii SSM

Măsurile de sănătate şi securitate în muncă au ca şi principale scopuri:

·                 însuşirea tuturor cunoştinţelor şi formarea deprinderilor de securitate şi siguranţă la locul de muncă;

·                 cunoaşterea riscurilor activităţii profesionale;

·                 prevenirea şi protecţia la locul de muncă a angajaţilor împotriva accidentelor de muncă;

·                 asigurarea unor condiţii de muncă corespunzătoare;

·                 instruire suficientă cu privire la prevenirea unor situaţii limită la locul de muncă.

În ceea ce priveşte cadrul legislativ în care se desfăşoară serviciile şi instruirea SSM, în România, cadrul legislativ urmăreşte integrarea şi transpunerea în sistem a principiilor şi directivelor cadrului european. Concret, dreptul sănătăţii şi securităţii în muncă al angajaţilor unei companii este garantat de Constituţia României prin legea nr 53 din 2003 şi prin legea 319 din 2006.

Cele mai citite articole

Instruirea angajaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca este asigurată numai în timpul programului de lucru al acestora, perioada fiind pontata la salariu. Instruirea SSM se adresează atât lucrătorilor proaspăt sosiţi în companie, cât şi altor participanţi la locul de muncă, angajaţilor temporari sau celor care sunt puşi la dispoziţie pe termen temporar de un alt agent de muncă.

Evaluarea riscului de expunere a angajaţilor la COVID 19

În această perioadă pandemică prin care trece omenirea, orice companie trebuie să îşi dezvolte planul de protecţie şi de prevenire împotriva COVID pentru că riscul infectării cu acest virus este din ce în ce mai real şi mai prezent. Pentru a determina posibilitatea expunerii la risc şi pentru a implementa măsurile preventive împotriva COVID, este necesar de avut în vedere categoriile de riscuri la care sunt expuşi angajaţii:

·                 riscul scăzut – joburile care nu presupun contacte frecvente şi foarte apropiate cu publicul larg sau cu alte persoane, un contact minim cu publicul său cu alţi colegi de muncă;

–        joburile care presupun munca la distanţă sau de acasă;

–        joburile care presupun munca la birou cu un contact foarte rar cu alţi colegi de muncă;

–        joburile care presupun furnizarea de teleservicii.

·                 Riscul mediu – joburile cu un contact frecvent şi apropiat cu alte persoane şi publicul larg care se adresează lucrătorilor în retail, cazare, livrări la domiciliu, construcţii, poliţie sau transport public;

·                 Riscul ridicat – joburile ce presupun un contact foarte strâns cu clienţi şi cu colegi care ar putea fi suspecţi de COVID precum: lucrătorii casnici, asistenţi sociali, medici, furnizori de transport personal şi tehnicienii de reparaţii la domiciliu.

Cele mai citite articole

digitalarena